Info

BRF BROTORP

Styrelsen informerar


Kontaktuppgifter

Styrelse och HSB behöver ha tillgång till korrekta kontaktuppgifter till alla medlemmar. Detta för att kunna kontakta medlemmar till exempel vid akuta händelser som vattenläckor och bränder.

Du kan själv se och ändra dina kontaktuppgifter via HSB portalen. Här kan du logga in med användar id och kod (om du har detta för portalen) men det fungerar även med Bankid.

Har du inte möjlighet att själv kolla och ändra kontaktuppgifterna så kontakta vicevärden, René.

Under dagen för gårdsfesten, den 24 augusti, kommer även Lars i styrelsen kunna hjälpa dig kolla dina uppgifter.

Telefonnummer och ev e-postadress behöver vara rätt.


--------------------------------

Tidigare soprum

Vicevärden, René, håller på med en inventering av de tidigare soprummen. Har du ett av dessa som förråd behöver du kontakta René.


--------------------------------

Bokning av föreningslokalen

Styrelsen har fått önskemål om att göra föreningslokalen mer tillgänglig, genom att ändra tiderna som man kan boka den. Idag görs bokningen på 24 h, kl 14,00-14,00.

Från den 15 juni bokas lokalen nu i 3 olika pass.

8,00 - 14,00

14,00 - 20,00

20,00 - 8,00


Övernattningslägenheten bokas fortfarande i 24h pass.


--------------------------------

Bastun


När du använder bastun så förväntas du lämna den städad och i god ordning. Kom ihåg att avlägsna hår från brunnarna i duschen.


På grund av brandskyddsreglerna så startas inte bastun automatiskt utan det måste göras manuellt. Efter start så tar det ca 30 minuter för bastun att komma upp i 90 grader. Därför är det möjligt att boka 2 timmar efter varandra i bastun. I bokningssystemet kan du även se om passet innan det du bokat också är bokat, då är ju chansen stor att bastun redan är varm.


Bastun startas med knapp på väggen i duschrummet, precis utanför dörren in till bastun.


Ser du i bokningssystemet att bastun inte är bokad efter dig kan du även stänga av den här.


--------------------------------

BRF Brotorps återbrukshylla

Sedan en tid har en av våra medlemmar ordnat med en återbrukshylla i källargången utanför föreningslokalen. Här kan du som har saker du inte använder, men som du tror någon annan skulle ha användning för, lämna dem. Är det större saker så sätt upp en lapp.


Läs igenom och följ reglerna som finns på hyllan så hoppas vi att detta fungerar väl.


För er som inte bor i det huset går det att komma in mellan 17 och 19 eller när ni bokat någon av lokalerna i det huset.
--------------------------------


Du som medlem i HSB har rätt att lämna en eller flera motioner till årsstämman. Dessa kallas för motion. En motion ska behandlas på årsstämman dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut.                           


Skillnad på förslag och motion


Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till din styrelse i bostadsrättsföreningen. Till årsstämman däremot ska du skriva en motion.


Skillnaden mellan förslag och motion ligger främst i storleken på det som det gäller. Mer löpande saker kan du lämna till styrelsen under hela året. Motioner är större ärenden.


Så här skriver du en motion

1.Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.


2.Skriv vad ärendet handlar om.


3.Avsluta motionen med att föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.


4.Skriv under dokumentet med ditt namn.


5.Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse.Tänk på att det är styrelsen i din förening som tar hand om löpande frågor som rör förvaltning.

                                        Från HSB.se


--------------------------------

Kameror i källaren

De senaste åren har föreningen haft problem med inbrott i källarförråden och som en följd av detta har föreningen beslutat installera kameraövervakning i källarutrymmena.

Som tidigare informerats om så behövs inget tillstånd för kameraövervakning eftersom det bara är en begränsad krets (de boende på området) som har tillgång till lokalerna.

Arbetet kommer att påbörjas under v 2 och kommer innebära att alla externa dörrar till källaren kommer bevakas.Sammanfattning 2018


Å så har ännu ett år passerat och ett nytt ligger framför oss. Som vanligt har det hänt mycket spännande inom Brf Brotorp. Här kommer en liten sammanfattning av några av de saker som hänt och lite om vad som kommer under 2019.


Gårdsfest

Helt enligt föreningens traditioner ordnades det en gårdsfest på området den 25 augusti. Kockesset var tillbaka och serverade god mat. Tyvärr hade vi otur med vädret och årets bouleturnering fick avbrytas och fortsätta vid senare tillfälle.


Fiber

Föreningen har under slutat av året tecknat ett kollektivt avtal med Telia och fått fiber indragen i alla lägenheter.  I avtalet ingår bredband, tv och bredbandstelefoni. Några av medlemmarna har fått lämna in anmärkningar på monteringen av fibern men tjänsterna har det bara kommit positiva kommentarer kring. 


Bastu

Renoveringen av föreningens bastu har precis innan jul blivit färdig. Så nu är det ny inredning i bastun, duschutrymmet samt i omklädningsdelen. Tekniken i bastun har även uppdaterats så nu är det möjligt att boka bastun 9 – 21, men bastun behöver startas av den som ska basta, om ingen annan bastar precis innan.


Lekplatsrenovering

Den ena av lekplatserna har renoverats och anpassats för föreningens mindre barn. Under början av 2019 planeras det för renovering även av den andra lekplatsen.


Cykelförråd

Inom området har det under slutet av året byggts två cykelförråd. Det är fortfarande kvar att monteras lås, sedumtak och lite markarbete runtomkring.


Projekt 2019

Inom föreningen pågår arbete med att förbereda flera större projekt som ska genomföras framöver.

-Kallgaragen är i mycket dåligt skick och behöver antingen renoveras eller ersättas. Styrelsen jobbar med olika förslag.

-Olika modeller av elbilar blir allt vanligare. Styrelsen håller därför på och utreder möjligheterna att installera laddplatser på området.

-Montering av solceller håller på att utredas både för att kunna sänka föreningens energikostnader samt jobba vidare som grön förening. Ansökan om statligt stöd har lämnats in till Länsstyrelsen.

-Gymmet och vicevärdskontoret ska renoveras. Inte helt klart hur ännu men tanken är att gymmet ska bli större.

-Köket i föreningslokalen ska renoveras. Planen är att montera nya skåp, diskmaskin och bardisk mellan kök och resten av lokalen.


Löpande arbete

Utöver de stora projekten så pågår det hela tiden löpande arbete inom föreningen.

Fakturor ska godkännas, gården ska städas, möten ska genomföras, blommor ska planteras o vattnas, avtal tecknas o följas upp, borden dukas till fest. Listan kan som vanligt göras lång. Stort tack till alla er som hjälper till och alla er som bor på området och gör vår förening till vad den är.


--------------------------------

Arbeta åt föreningen?

Under rubriken" Arbete åt föreningen" på vår informationssida beskrivs hur du som medlem kan bidra med arbete åt föreningen. Sådant arbete betalas med f.n 150 kronor i timmen. Denna s.k projektgrupp består idag av 4 personer. Vi vill gärna utöka denna grupp med någon ytterligare person.Kontakta i så fall någon i styrelsen. Utöver nyttan du gör får du dessutom lite trevligt umgänge och kamratskap.


Återvinning

Vid återvinningsstationen finner ni nu två behållare för plastförpackningar. Dessa kommer tömmas varannan vecka. Anledningen till förändringen är Borås Energi och Miljösavgiftssystem som gör kostnaden lägre med detta upplägg.

Ni finner även tre behållare för glasförpackningar. Två för färgat och en för ofärgat. Orsaken är att glasbehållarna flera gånger blivit överfulla.

Helst ska ju naturligtvis glaset sorteras i färgat resp färgat. Men blir behållarna fulla så gör det mindre skada att det blir blandat i den färgade.

Kom också ihåg att återvinningen är till för förpackningar av olika slag. Cyckelslangar, plastblommor med mera ska inte slängas där.

Vill du läsa mer om hur olika saker ska återvinnas kan du läsa om det på Borås Energi och Miljöshemsida eller i deras app "Sortera smart"


Tipsa från medlem i föreningen

https://www.allabrf.se/ finns en kostadsfri tjänst som ger en samlad beskrivning av bostadsrättsföreningar till exempel ekonomi, försäljningar och beskrivning av området. Tjänsten kan till exempel vara till hjälp vid försäljning av lägenhet.


Kameror i källarutrymmen

De senaste åren har källarlokaler i området utsatts för sju inbrott. Som en följd av detta utreder styrelsen möjligheten att installera kameraövervakning av ytterdörrarna i källarutrymmen. Eftersom det är ett område som bara en begränsad krets (de boende på området) har tillgång till behövs inget tillstånd för kameraövervakning.

 

Inom området har det även utförts två vandaliseringar samt en husbil har blivit stulen.Folkbokföringen

Efter bytet av dörrar uppmärksammades att numreringen av lägenheter inte följde lantmäteriets riktlinjer. Uppe i ena hörnet av lägenhetsdörren finns det nu en liten skylt med lägenhetens numer. Alla boende behöver se över sin folkbokföring och säkerställa att det är rätt. Har du tillgång till e-legitimation kollar du enklast folkbokföringen via Skatteverkets hemsida. Där kan du, om du vill, även passa på att använda deras tjänst för att spärra adressändring på andra sätt än med e-legitimation.


Har du inte e-legitimation kan du kolla din folkbokföringsadress genom att se vilken adress som det står på post du får från t ex myndigheter eller från din bank, de brukar hämta adressen från folkbokföringen.

Internt, inom föreningen, är det fortfarande föreningens numrering som används. Lägenhetsnummer 1 – 151.


Enligt lantmäteriets riktlinjer är lägenhetsnumret fyrsiffrigt. De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på. Entréplanet sätts till 10. Även om ett våningsplan skulle ligga en halvtrappa upp från entrén, räknas det som entréplan.

Våningsplan ovanför entréplanet numreras 11, 12 etc. och nedanför 09, 08 etc. De två sista siffrorna anger bostadens placering inom våningsplanet. När man kommer upp till ett våningsplan, till exempel 11, börjar numreringen med 1101 vid den bostad som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols.


Brf Brotorp på Facebook

Föreningen har en sluten Facebook grupp "Brf Brotorp" som vi som bor på området kan gå med i. I gruppen kan man sedan enkelt ha kontakt med flera av sina grannar.


Kontakt Info.


Brf Brotorp

HSB Göta: 077 - 110 10 30

Vicevärden: 010 - 442 37 36

Felanmälan: 077 - 110 10 30 (dygnet runt)