Disk- och tvättmaskiner

BRF BROTORP

Disk och tvättmaskiner i lägenheterna


Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för i lägenheten installerad disk- och tvätt-maskin. Detta ansvar innebär att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att maskiner-na är korrekt installerade i enlighet med gällande regler för anslutning till nät för VVS och el och att de hålls i sådant skick att risk för uppkomst av skada minimeras.


Bostadsrättsinnehavaren är ersättningsskyldig för skador i egen lägenhet, i annan lägenhet eller i fastigheten till följd av t.ex. vattenläckage eller översvämning. Normalt behövs ett tillägg till hemförsäkringen som täcker sådana skador, men styrelsen har tecknat ett kollektivt tillägg som gäller alla medlemmarna.


Tänk på att särskilt tvättmaskin kan vara störande för grannarna, undvik därför att köra tvättmaskin efter kl. 22.


Uppdaterad: 2017-03-30

Kontakt Info.


Brf Brotorp

HSB Göta: 077 - 110 10 30

Vicevärden: 076 - 610 16 05

Felanmälan: 077 - 110 10 30 (dygnet runt)