Besöksparkering

BRF BROTORP

Besöksparkering


(Se också under rubrik Parkering)

Allmänna parkeringsregler:


Inom området råder ”Område med parkeringsförbud” (förut kallat ”Zon med parkeringsförbud”). Det innebär att parkering bara är tillåten på anvisad plats, d.v.s. inom uppmålade parkeringsrutor.


Observera att ”parkeringsförbud” inte innebär att man får stå någon viss tid innan förbudet börjar gälla.


På innergården och vid entréer är uppställning tillåten max. 10 minuter för av- och påstigning resp. av- och pålastning. Servicefordon får parkeras, så att förbipassage kan ske, om de är försedda med tydlig markering om firmatillhörighet. Utryckningsfordon, färdtjänst m.fl. måste kunna ta sig fram.


För s.k. handikapptillstånd, d.v.s. rätt för rörelsehindrad att parkera på gator där det råder P-förbud, gäller samma bestämmelser inom föreningens område som på kommunens gator. Detta innebär bl.a. max 3 timmars parkering på plats där trafiken inte hindras. Generella regler om förbud att parkera där sikten är skymd, nära korsning o.s.v. gäller. Särskild p-plats finns vid infarten till innergården.


Området P-övervakas av Securitas.


Besöksparkering

Det finns sex besöksparkeringar vid kallgaragen och tio längs vägen från aktivitetshuset mot radhusområdet.

 

Besöksparkeringen är avgiftsbelagd hela dygnet, 2 kr/tim, max. 30 kr/dygn.


P-biljetten ska lösas omedelbart via SMSPark. P-biljett innebär inte rätt att parkera på andra ställen än på markerad besöksplats. När besöksparkeringen är full hänvisas till Kransmossens parkering som är kostnadsfri.


Det går även att köpa ett häfte hos vicevärden för 100 kr, för de som inte vill använda SMSPark. Häftet innehåller kuponger med olika valörer.P-tillstånd för gäster kan även köpas av vicevärden under arbets- eller expeditionstid.Uppdaterad: 2020-08-07

Kontakt Info.


Brf Brotorp

HSB Göta: 077 - 110 10 30

Vicevärden: 076 - 610 16 05

Felanmälan: 077 - 110 10 30 (dygnet runt)