Hemförsäkring

BRF BROTORP

Hemförsäkring


För ett fullgott försäkringsskydd krävs normalt en hemförsäkring med tillägg för

bostadsrätt. Detta är till för att täcka kostnader för följdskador som en skada i

medlemmens lägenhet kan orsaka. Exempelvis kan en vattenläcka skada andra grannars lägenheter.


I Brf Brotorp har styrelsen tecknat ett gemensamt bostadsrättstillägg i fastighetsför-säkringen för medlemmarna. Det innebär att tillägget inte behövs i den egna hemförsäkringen.


Vid en skada kontaktas först vicevärden som informerar om vilket försäkringsbolag föreningen anlitar. Anmäl skadan till det egna hemförsäkringsbolaget. Meddela också att föreningen har tecknat gemensamt bostadsrättstillägg i fastighetsförsäkringen.


OBS! Bostadsrättstillägget gäller endast för medlemmar i HSB.


Uppdaterad: 2017-03-30

Kontakt Info.


Brf Brotorp

HSB Göta: 077 - 110 10 30

Vicevärden: 076 - 610 16 05

Felanmälan: 077 - 110 10 30 (dygnet runt)