Husdjur

BRF BROTORP

Husdjur


Hundar skall i enlighet med bestämmelserna i Borås Stads lokala ordningsstadga hållas kopplade inom område dit allmänheten äger tillträde, d.v.s. hund skall alltid vara kopplad inom föreningens område. Avföring skall plockas upp och slängas i för ändamålet uppsatta behållare.


Katter får inte springa lösa utan uppsikt inom föreningens område då de ofta uträttar sina behov i lekplatsernas sandlådor.


För alla sorters husdjur gäller att de skall hållas och skötas på sådant sätt att de inte utgör sanitär olägenhet eller fara för de boende eller andra personer som vistas inom föreningens område.


Giftiga djur som giftormar, vissa ödlor och spindlar får inte hållas i föreningens lägen-heter. Ormar är inte heller tillåtna.


Uppdaterad: 2017-03-30

Kontakt Info.


Brf Brotorp

HSB Göta: 077 - 110 10 30

Vicevärden: 076 - 610 16 05

Felanmälan: 077 - 110 10 30 (dygnet runt)