Parkering - gäster

BRF BROTORP

Parkering - gäster

Utan motorvärmare

Med motorvärmare

Med laddstolpe

Totalt antal

Gästparkering

16

-

2

18

Parkering för gäster finns på 3 platser på området, se karta.


  1. 6 parkeringar mellan Kransvägen 176-178
  2. 10 parkeringar utanför Kransvägen 198-204
  3. 2 parkeringar med laddstolpe utanför Kransvägen 192Användandet av gäst parkeringarna kostar 3 kronor per timme, max 40 kronor per dygn.

Betalning görs via SMSPark.


Det finns även möjligt att köpa parkeringsbiljetter av vicevärden. Häftet kostar 100 kr och innehåller kuponger med olika valörer.


För handikapptillstånd, d.v.s. rätt för rörelsehindrade att parkera på gator där det råder P-förbud, gäller samma bestämmelser inom föreningens område som på kommunens gator. Detta innebär bl.a. max 3 timmars parkering på plats där trafiken inte hindras. Generella regler om förbud att parkera där sikten är skymd, nära korsning o.s.v. gäller. Särskild p-plats finns vid infarten till innergården.


När besöksparkeringen är full hänvisas till Kransmossens parkering som är kostnadsfri.


Uppdaterad: 2020-10-03

Kontakt Info.


Brf Brotorp

HSB Göta: 077 - 110 10 30

Vicevärden: 076 - 610 16 05

Felanmälan: 077 - 110 10 30 (dygnet runt)