Parkering

BRF BROTORP

Parkering


På området pågår stort projekt rörande p-platserna. Första stegetinnebär bygge av garage med två våningar. I steg två kommer p-platserna längs långhuset göras om. 

Parkeringsregler för bil, tung motorcykel, släp och fordon med tre eller flera hjul:


Inom området råder ”Område med parkeringsförbud” (förut kallat ”Zon med parkeringsförbud”). Det innebär att parkering bara är tillåten på anvisad plats, d.v.s. inom uppmålade parkeringsrutor eller där skyltar anger att parkering är tillåten. Överträdelse kan medföra skyldighet att betala kontrollavgift.


Undantag från de allmänna bestämmelserna kan ges av vicevärden, som då utfärdar ett skriftligt tillstånd att lägga i bilen (muntliga tillstånd gäller inte). Utan tillståndet riskerar man att få betala kontrollavgift. Vid vissa tillfällen behövs inget skriftligt tillstånd:


•För fastighetsskötarens fordon.


•För yrkesbilar när innehavaren utför tjänster inom området. Detta kan t ex gälla hantverkare men även sjukvård och hemtjänst. Det skall också synas att det är en firmabil. En anonym skåpbil t.ex. kräver tillstånd.


•För flyttningsfordon. Lastning eller lossning skall pågå.


•Vid visning av lägenhet inför försäljning.


Övriga fordon för av-/påstigning eller av-/pålastning. Det skall synas att verksamhet pågår!


Villkoret är att framkomligheten på innergården fungerar så att utryckningsfordon, färdtjänst m.fl. kan ta sig fram.Parkeringsplatser för boende


Just nu pågår arbetet med at bygga ett garage på området. Nästa steg i översynen av parkeringarna är breddning av parkeringarna längs långhuset samt installation av laddstolpar. Kommer även innebär en stor översyn av fördelningen av parkeringar. 


Biltätheten är idag mycket större än när området bebyggdes 1968. Föreningen tittar löpande på hur vi bäst kan lösa parkeringssituationen.


I föreningen finns 151 lägenheter. Enligt kommunens parkeringsnormer krävs

154 platser för boende och 31 besöksplatser om man skulle ha byggt nytt idag.

För befintliga områden krävs färre platser och enligt normen skulle 116 platser för boende och 24 för besökande behövas. F.n. har vi 167 platser för boende (inkl. garage) och 16 platser för besökande. Dessutom finns 3 platser bakom kallgaragen. Trots det händer det att boendeplatserna inte räcker till.För hyra av parkering eller garage kontakta vicevärden.


Typ

Antal platser

Varmgarage

19 st

Kallgarage med el

42 st

P-platser utan motorvärmare

26 st

P-plats med motorvärmare

74 st

P-platser bakom kallgaragen

3 st

Tilldelning av P-platser/Garage


Eftersom köerna har ökat på senare år så har vi skärpt reglerna för innehav. Dessa nya regler kan innebära att någon inte längre är berättigad till sin p-plats. Då kommer kontraktet att sägas upp.


För att få hyra en p-plats eller garage krävs att:


•man bor i föreningen

•man äger eller disponerar en bil (t.ex. firmabil)


Att hyra plats för egna gäster som hälsar på ibland är alltså inte tillåtet, inte heller andrahandsuthyrning. För släpkärror, husbilar, husvagnar är det inte längre möjligt att hyra p-plats/garage. Har styrelsen godkänt andrahandsuthyrning av lägenheten kan även parkeringen hyras ut i andrahand, till samma hyresgäst.


Hushållets första bil skall alltid kunna få en plats. Normalt blir det så att den som flyttar in får hyra en p-plats, med eller utan el. Vill man byta upp sig så får man ställa sig i kön. Kölistan finns på expeditionen. Om p-plats saknas för en nyinflyttad, kommer vicevärden att bereda plats snarast möjligt.


I mån av tillgång får även hushållets 2:a bil en plats, men platsen är inte permanent. Skulle någon nyinflyttad inte få plats för sin 1:a bil, så får den som sist blev tilldelad en plats för 2:a bilen, lämna ifrån sig den, enligt principen ”sist in - först ut”, och han/hon hamnar då först i kön för dem som väntar på plats.P-platser/garage hör inte till resp. lägenhet utan får hyras separat mot hyreskontrakt. Uppsägningstiden är en månad. När man flyttar från området eller säljer sin bil, så återgår p-plats/garage till föreningen. Den nye ägaren övertar alltså inte parkeringen Se vidare resp. kontrakt.
Kontrakt


Den som vill hyra garage eller p-plats får vända sig till vicevärden för tecknande av kontrakt. Bestämmelserna i kontraktet kan komma att kompletteras under denna rubriken:


1. I några kontrakt för p-platser utan motorvärmaruttag står felaktigt att el ingår i hyran. Eftersom ingen el finns så utgår denna punkt.Begränsning


Stora fordon som inte ryms inom p-rutan, hänvisas till Kransmossen. Detta innebär att föreningen inte kan tillhandahålla p-plats för fordon som är större än en normal personbil.


Garage/p-plats skall användas för fordon som är i bruk. Uppställning av skrotbilar eller bilar som ställts av under en längre tid kan medföra att hyresavtalet sägs upp.Övervakning


Av-/påstigning eller av-/pålastning är inte parkering. All annan uppställning av fordon med eller utan förare är ”parkering” enligt definition. Observera att ”parkeringsförbud” inte innebär att man får stå någon viss tid innan förbudet börjar gälla.


Parkeringen övervakas av Securitas. Kontrollavgiften är enligt lagen anpassad till kommunens felparkeringsavgifter. Inom vårt område betyder det f.n.:


På innergården och i vägkorsningar 450 kr

På gångbana och gräsmatta 450 kr

I övrigt utanför anvisad plats 450 kr

Utan giltig P-biljett på besöksplats 350 kr

På P-plats för rörelsehindrade 700 krMotorcyklar

Samma gäller som för bilar. De får även parkeras på gården under förutsättning att de inte hindrar annan trafik. Särskilda mc-rum finns med begränsat antal platser. Kostnad: 75 kr/mån.Mopeder och cyklar


Parkeras i eller vid cykelställ på gården eller i cykelrum (ej mopeder) i mån av plats. De får av säkerhetsskäl inte parkeras i port- eller källargångar eller vid husentréer.


Parkeringstillstånd för boende


Uppstår kö till garage eller p-plats, finns möjlighet till plats på besöksparkeringen. Kostnad 150,-/mån. OBS detta gäller endast för 1:a bilen.P-tillstånd på besöksparkeringen utfärdas av vicevärden och beviljas bara när alla garage och p-platser är uthyrda. Så fort en ordinarie p-plats blir ledig så dras tillståndet in för den som står först i kön.


Max 5 st. p-tillstånd för besöksparkeringen får finnas samtidigt. Observera att p-plats inte kan garanteras om det finns många gäster på besöksparkeringen.

I övrigt hänvisas till Kransmossens parkering.
Uppdaterad: 2019-04-02

Kontakt Info.


Brf Brotorp

HSB Göta: 077 - 110 10 30

Vicevärden: 076 - 610 16 05

Felanmälan: 077 - 110 10 30 (dygnet runt)