Sopor, avfall och återvinning

Sopor, avfall och återvinning


Allas bidrag till en bra hantering av våra sopor är en viktig del i föreningens miljöarbete. På området finns det idag förutom kärl för matavfall och restavfall även behållare för återvinning av papper-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar och batterier.


Sedan mitten av februari 2023 har vi ett nytt sopsystem.

Komposterbara sopor skall sorteras i brun komposterbar papperspåse, vilken föreningen bistår med. Övrigt hushållsavfall som inte kan återvinnas slängs som restavfall i en återförsluten plastpåse. Färgen på påsen spelar inte någon roll.

För hushållssopor finns sopkärl uppställda på två ställen, på den sida som vetter mot Kransmossen. Bruna kärl för kompost och svarta kärl för restavfall.


Om du ser att kärlen blir överfulla, meddela vicevärden. Det är absolut förbjudet att ställa avfall utanför kärlen.


Inom föreningen finns fastighetsnära återvinning.

För tidningar finns kärl uppställda i anslutning till kärlen för hushållssopor. Här finns också behållare för småbatterier.


Behållare för återvinning av plast- papper och metallförpackningar finns på hörnet  vid Kransvägen 194/192.


Blir de fulla så är det mycket viktigt att vi inte ställer vår återvinning utanför behållarna. Det är absolut förbjudet att ställa avfall utanför kärlen.

Bär hem dina sopor igen eller ta dig till Kransmossens återvinningsstation.


Grovsopor, deponi (sådant som inte kan återvinnas) får du själv transportera till någon av kommunens återvinningscentraler (Boda eller Lusharpan).


Av brandsäkerhets- och trivselskäl är det inte tillåtet att ställa ut soporna i trapphuset!

Vill du ha hjälp med att avgöra vad du ska göra med olika sorters avfall kan du hitta en sorteringsguide på www.borasem.se, denna guide finns också som en app.


Återvinningen på området töms med lite olika intervall.


Pappersförpackning måndag och torsdag varje vecka.

Tidningar hämtas onsdagar varannan vecka.

Plastförpackningar hämtas tisdagar varannan vecka.

Metallförpackning tisdag var 4.e vecka.

Glas hämtas onsdagar varannan vecka.

Lampor, töms vid behov.


Märker ni att insamlingen ofta blir överfull så informera gärna styrelsen via kontaktformuläret på hemsidan. Uppdaterad: 2023-09-26