Trafik

Trafik


De begränsningar som finns är följande:


Vår lokalgata är försedd med gupp och sidoförskjutningar. Därför har vi satt upp vägmärken med ”Rekommenderad hastighet 30 km/tim”.


På innergården gäller ”Gångfartsområde” (f.d. ”Gårdsgata”), som innebär att högsta tillåtna hastighet är 10 km/tim. Bilister skall köra på de gåendes och lekande barns villkor.


Inom området gäller ”Område med P-förbud”, som innebär att fordon bara får ställas på anvisad plats, d.v.s. uppmålad P-ruta. Se i övrigt ”Parkering - innergården”.Uppdaterad: 2020-10-03