Gym

GymGymmet finns i samma hus som kontoret och verkstaden, med ingång på gaveln.Gymmet bokar du i 1h pass. Du kan ha 3 bokningar samtidigt.

Du öppnar dörren med taggen.

Läs mer under digitala bokningssystemet.


Ordningsregler

När du använder gymmet så tänk på att det är ett gemensamt utrymme för alla medlemmar i föreningen.

Ta hänsyn till de grannar som är där samtidigt som du eller som kommer efter dig.


         • Använd bara rena skor
         • Torka av maskinerna efter att du använt dem
         • Lägg tillbaka vikterna på rätt ställe
         • Musik eller liknande lyssnar du på med egna hörlurar

        •  
        •       Är det ingen kvar i gymmet när du lämnar det?
         • Se till så alla fönster är stängda
         • Är persiennerna nere? Dra upp dem eller vinkla upp dem.

         • Släck alla lampor (de i stora rummet går på timmer)
         • Stäng dörren!!Uppdaterad: 2020-12-01