Gym

GymGymmet finns i samma hus som kontoret och verkstaden med ingång på gaveln.


Du behöver inte boka någon tid och låser upp dörren till gymmet med taggen.


Ordningsregler

Gymmet är ett gemensamt utrymme för alla medlemmar i föreningen.

Ta hänsyn till de grannar som är där samtidigt som du eller som kommer efter dig.


  • Använd bara rena skor.
  • Torka av maskinerna efter att du använt dem.
  • Lägg tillbaka vikterna på rätt ställe.
  • Musik eller liknande lyssnar du på med egna hörlurar.


Är det ingen kvar i gymmet när du lämnar det?


  • Se till att alla fönster är stängda.
  • Är persiennerna nere? Dra upp dem eller vinkla upp dem.
  • Släck alla lampor (de i stora rummet går på timer).
  • Stäng dörren!! Se till att den blir låst.


Uppdaterad: 2023-04-11