Akuttillfällen

Akuta tillfällen


Hjärtstartare finns på området, mellan bouleplanen och bollsports planen. På kvällstid är platsen märkt med en blå lampa.


Hjärtstartaren är självinstruerande och talar om för dig vad du ska göra.


Brandsläckare finns på mitten våningen i varje trappuppgång, läs mer under brandsäkerhet.


Uppdaterad: 2019-02-03