Akuttillfällen

Akuta tillfällen - hjärtstartare


Hjärtstartare finns på området. Den finns mellan bouleplanen och bollsportsplanen. På kvällstid är platsen märkt med en blå lampa.


Hjärtstartaren är självinstruerande och talar om för dig vad du ska göra.


Brandsläckare finns på mittenvåningen i varje trappuppgång. Läs mer under brandsäkerhet.


Uppdaterad: 2023-04-11