Parkering - Innergården

Parkering - Innergården


På innergården råder det parkeringsförbud. 


Felaktig parkering innebära skyldighet att betala böter. 


Undantag från parkeringsförbudet:

  • Skriftligt undantag från vicevärden
  • För fastighetsskötarens fordon
  • Yrkesbilar - när innehavaren utför tjänster inom området. Gäller till exempel hantverkare, hemtjänsten, sjukvården. Det ska synas att det är en firmabil, en anonym bil kräver tillstånd. 
  • Flyttfordon - lastning eller lossning ska pågå.
  • Vid visning av lägenhet inför försäljning.
  • Övriga fordon så är det bara tillåtet att parkera på innergården medan av- eller pålastning pågår. 


Parkeringsförbudet finns för att utryckningsfordon, medlemmar, färdtjänst m fl ska ska kunna ta sig fram.


Uppdaterad: 2020-10-03