Parkering - Medlemmar

Parkering - medlemmar


I vår förening finns det när arbetet med parkeringarna längs långhuset är färdigt 203 parkeringar, varav 18 för gäster.

Utan motorvärmare

Med motorvärmare

Med laddstolpe

Totalt antal

Varmgarage

19

-

-

19

Kallgarage

26

8

4

38

P-platser

78

44

6

128

Avgift per plats - utan motorvärmare

Avgift per plats -   med motorvärmare

Avgift per plats - med laddstolpe

Varmgarage

650 - 750 kr per månad

Beror på storleken.

-

-

Kallgarage

500 kr per månad

600 kr per månad

800 kr per månad +

förbrukning el

P-platser

250 kr per månad

350 kr per månad

550 kr per månad +

förbrukning av el


För att hyra en parkering krävs:

  • att man bor inom föreningen
  • att man äger eller disponerar en bil (till exempel firmabil)


Att hyra plats för gäster är alltså inte tillåtet. 

Det är inte heller tillåtet att hyra ut i andrahand. Undantag kan ges av styrelsen vid godkänd andrahandsuthyrning av lägenheten. 


Parkeringen hyrs av medlemmen och när bostadsrätten säljs följer inte parkeringen med. Nya medlemmar behöver kontakta vicevärden för att hyra parkering. 


Policy

Föreningens policy är att hushållets första bil alltid ska kunna få en plats. Om det finns lediga platser så kan ett hushåll hyra flera platser.


Alla har rätt ha 1 parkering per hushåll (vanlig p-plats eller garage)

Om det finns platser så får man ha 2 platser (vanlig p-plats eller garage)

Om det finns platser så får man ha 3 platser (vanlig p-plats eller garage)


Är det någon som vill ha 1 plats när det inte finns några lediga så ska de med 3 sägas upp först.

Finns det ingen ledig och någon som har 1 vill ha en andra så har de förtur till det, så även här ska en som har 3:e sägas upp.


Till både varm- och kallgarage är det idag kö. Så länge det är kö så hyrs endast en garageplats ut per hushåll. 


Byta parkering

Har du idag en parkering men vill byta plats så ska du kontakta vicevärd. Om det inte finns ledig plats som passar dina önskemål så skrivs du upp på kölista för att byta. 


För att hyra parkering eller garage kontakta vicevärden.


Kallgaraget


För att öppna garagedörren till kallgaraget finns läsare, av samma sort som till dörrarna till trapphuset, på stolpe bredvid nedfarten. De medlemmar som har avtal för hyra av kallgaragen har behörighet på alla taggar som hör till lägenheten. Övriga medlemmar kan inte öppna dörrarna.

 

När man ska åka från garaget så finns det sensor som styr den. Kör fram cirka 1 meter från dörren så öppnas den. Tänds röda lampor längs ned när den börjar röra sig.

 

Garageporten är öppen i 30 sekunder. Räkneverk finns till höger om dörren, på insidan.

 

I förråden som finns till varje p-plats i kallgaraget får INTE förvaras brandfarliga vätskor, se informationsblad på insidan av dörren. Dessa regler är från Myndigheten för Skydd och Beredskap (MSB). Informationsbladet innehåller regler för varmgarage, källarförråd och lägenheter (kommer sättas upp i övriga byggnader).

 

I förråden som finns till varje p-plats i kallgaraget får medlemmen själv installera hyllor, om man vill. Går även bra både med lösa hyllor eller hyllor som fästs i väggen.

 

Hiss för takbox får installeras, men först ska styrelsen kontaktas för anvisningar.

 

Vid oljeläckage ta genast kontakt med styrelsen samt använd absorptionsmedel, som kommer finnas vid de båda dörrarna. Uppdaterad: 2020-10-03