Rökning

Rökning


Den som röker på området förväntas visa hänsyn till övriga boende på området. Detta innebär att alla fimpar ska tas om hand om av den som röker. Askkoppar finns på utsidan av området.


När du röker inom området så ska det helst göras på avstånd från husen. Detta eftersom röken annars kommer in i lägenheterna via ventilationen. Visa hänsyn till grannar som störs av röken.


Även vid rökning på balkongen kommer röken lätt in i grannarnas lägenheter. Föreningen har inte möjligheten att förbjuda rökning på balkongen. Det är däremot inte tillåtet att slänga ut fimparna från balkongen utan de måste tas om hand av användaren.


Att slänga fimpar på marken klassas som nedskräpning och kan medföra böter sedan 1 januari 2022.

Fimpar utgör också en risk för bränder och att barn på området skadas. 

 

Uppdaterad: 2022-01-21