Rökning

Rökning


Den som röker på området förväntas visa hänsyn till övriga boende på området. Innebär att alla fimpas ska tas om hand om den som röker. Askkoppar finns på utsidan av området.När röker på området så ska det helst göras på avstånd från husen. Detta eftersom röken annars kommer in i lägenheterna via ventilationen.


Även vid rökning på balkongen kommer röken lätt in i grannarnas lägenheter. Föreningen har inte möjligheten att förbjuda rökning på balkongen. Det är däremot inte tillåtet att slänga ut fimparna från balkongen utan de måste tas om hand på av användaren.


Att slänga fimpar på marken klassas som nedskräpning och utgör risk för bränder och att barn på området skadas. 

 

Uppdaterad: 2019-03-28