Arbeten åt föreningen

Arbeten åt föreningen


En För att hålla igen på utgifterna för föreningen, så kan medlemmarna själva bidra med en del arbeten. Det kan gälla enklare hantverk, tillsyn, målning, städning o.s.v. Arbetet betalas med f.n. 150 kr/tim. Beloppet beskattas som arvode och kontrolluppgift kommer att skickas ut.


Om du är intresserad, kontakta någon i styrelsen och tala om vilka typer av arbeten du kan tänka dig att göra. Om något lämpligt arbete dyker upp så kontaktar han dig.


Vid vissa tillfällen anordnar föreningen städdagar där även barnen engageras. Städningen avslutas sedan med exempelvis korvgrillning.


Vi har också en festfixargrupp som bl.a. håller i den årliga gårdsfesten. Även hit kan du anmäla dig. Kontakta ordföranden.


Uppdaterad: 2017-09-20