Hemförsäkring

Hemförsäkring


För ett fullgott försäkringsskydd krävs normalt en hemförsäkring med tillägg för bostadsrätt. Detta för att täcka kostnader för följdskador som en skada i en medlems lägenhet kan orsaka. Exempelvis en vattenläcka som ger upphov till skador andra grannars lägenheter.


I Brf Brotorp har styrelsen tecknat ett gemensamt bostadsrättstillägg i fastighetsförsäkringen för samtliga medlemmar. Det innebär att tillägget inte behövs i den egna hemförsäkringen.


Vid en skada kontaktas först vicevärden som informerar om vilket försäkringsbolag föreningen anlitar. Anmäl skadan till det egna hemförsäkringsbolaget. Meddela också att föreningen har tecknat gemensamt bostadsrättstillägg i fastighetsförsäkringen.


OBS! Bostadsrättstillägget gäller endast för medlemmar i HSB.


Uppdaterad: 2023-04-11