Stadgar

Stadgar


Föreningens stadgar


 Föreningen har genom beslut på stämmor 2023-05-07 och extrastämma 2023-08-19 beslutat antaga nya stadgar som gäller från 2023-08-19. Stadgarna finns tillgängliga på vicevärdskontoret,Uppdaterad: 2023-09-26