BRF Brotorp kort info

BRF Brotorp - kort information


När du flyttar in hos oss i Brf Brotorp så ska du läsa igenom "Brotorp A–Ö" vilken du hittar på www.brfbrotorp.se. I den hittar du viktig information. Detta är bara ett kort utdrag och gäller sådant som är viktigt att känna till redan innan du flyttar in.


Hemförsäkring

Föreningen har ett gemensamt bostadsrättstillägg för alla i föreningen. Du behöver därför inget sådant tillägg i din egna hemförsäkring. 


Avgift för boendet och andra avgifter

Avier för avgift skickas ut av HSB var tredje månad. Avierna omfattar både den vanliga månadsavgiften samt eventuella andra avgifter du ska betala, till exempel om du använt biltvätten.


Du kan välja att få avierna från HSB som e-faktura genom att gå in på din internetbank och söka upp HSB Göta EK och ansluta dig. För att ansluta dig till e-faktura behöver du ditt avtalsnummer som står längst ner på dina avier. Tänk på att det inte fungerar förrän nästa tre månadsperiod som HSB skickar ut avierna för.

Du kan även välja att betala avgiften via autogiro. Kontakta då HSB på 077-110 10 30 eller maila till info.gota@hsb.se, ange namn och personnummer.


Parkering

Inom området gäller P-förbud utom på markerade platser. Vid inflyttningen behöver du inget särskilt parkeringstillstånd för flytten. För av- och pålastning är det tillåtet att parkera men det måste synas att verksamhet pågår. På innergården får man vara beredd att flytta sitt fordon för utryckningsfordon, färdtjänst m.fl.

Anlitar du hantverkare så får deras bilar också stå utan särskilt parkeringstillstånd men de får inte hindra trafiken. Hantverkare som inte har firmamärkt bil kan få tillfälligt parkeringstillstånd av vicevärden.

Vi har haft fall då ambulans hindrats att snabbt komma fram till rätt adress p.g.a. parkerade bilar.

Om du behöver tillgång till en parkering så ska du kontakta vicevärden så snart som möjligt innan tillträdet.


Renovering och ombyggnad

Bostadsrättinnehavaren ansvarar för underhållet av lägenheten medan föreningen svarar för själva byggnaden. Du får inte göra ingrepp i byggnadens installationer utan styrelsens godkännande. Vid minsta tveksamhet, kontakta vicevärden.

Med hänsyn till övriga boende får arbeten som orsakar störningar endast utföras:

- vardagar 08.00 - 20.00, lördagar och söndagar 10.00 - 18.00.

Under storhelger som jul, nyår och påsk får sådana arbeten inte utföras.

Tänk på att ljud, särskilt från arbeten i golv och betongväggar fortplantar sig i byggnadens stomme.

Det tillhör god ton att meddela sina närmaste grannar innan man påbörjar störande arbeten.


El

Styrelsen har tecknat avtal om gemensamt elabonnemang för hela föreningen. Varje lägenhet har dock sin egen elmätare. Du ska alltså inte teckna eget el-abonnemang eller välja egen elleverantör. Elförbrukningen betalas tillsammans med månadsavgiften (hyran).


Vid byte av spis, disk- eller tvättmaskin: tänk på att nästan alla lägenheter har 1-fas (230 V). Endast de största lägenheterna har uttag för 3-fas (400 V). Är du osäker så kolla med vicevärden innan du köper ny maskin. Anslutning till elnätet skall ske med godkänd anslutningskontakt med hänsyn till om lägenheten har 1-fas eller 3-fas elcentral.


Fiber och TV

Föreningen är ansluten till fiber via Telia. I abonnemanget, som föreningen betalar för så ingår TV paketet Lagom, 100 MB bredband och bredbandstelefoni. Eventuella trafikavgifter för tillexempel telefoni ingår inte i det föreningen betalar utan debiteras respektive kundkonto.


Alla medlemmar måste ha ett kundkonto hos Telia för få tillgång till ovan abonnemang. 

Den som önskar kan lägga till fler tjänster men då betalar man själv för dem.


Router, Tv-box och fjärrkontroll hör till lägenheten och skall lämnas kvar vid försäljning.


Utvändig montering

Montering på fasader eller på balkongkonstruktioner är inte tillåtet. Se särskilda regler för parabolantenner i Brotorp A – Ö.


Sopor och avfall

Hushållssopor sorteras enligt kommunens föreskrifter. Kompost slängs i komposterbara papperspåsar. Dessa slängs i bruna sopkärl. Restavfall sorteras i plastpåse som försluts och slängs i svarta sopkärl.
Föreningen har dessutom kärl för återvinning av tidningar, batterier, plast-, pappers- och metallförpackningar. 


Vid infarten till Kransmossens P-plats finns en återvinningsstation som tar emot plast, metall, glas, batterier, tidningar och pappersförpackningar. Vi hänvisar till den om kärlen vid vår egen återvinningsstation är fulla.


Allt övrigt avfall lämnas till återvinningscentralerna på Boda eller Lusharpan.


Trafik

Inom området gäller ”Rekommenderad hastighet 30 km/h”. På innergården gäller ”Gångfartsområde” (max. 10 km/h).


Uteplatser

Häckar och skärmväggar sköts av föreningen.


Ventilation

Se till att friskluftsintagen ovanför fönstren är öppna. Ändra inte inställningen på frånluftsventilerna. (De svarta "spakarna" ska vara riktade utåt.)

Det är inte tillåtet att ansluta köksfläkt till ventilationen eller att ta bort frånluftsdon.


VVS

För att snabbt kunna stänga av vattnet vid vattenläcka ska du veta var stamventiler för vatten till din lägenhet finns. Stamventilerna finns i källaren och deras placering är markerad med gul skylt.//Styrelsen

 


Uppdaterad: 2023-04-11