Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning


För såväl ekonomisk förvaltning som fastighetsskötsel anlitas externa företag. Styrelsen tecknar efter utvärdering av offerter kontrakt med de företag som lämnat de ekonomiskt och kvalitetsmässigt bästa offerterna.


Föreningen har för närvarande avtal med HSB Göta, både gällande ekonomisk förvaltning och fastighetsskötsel.


Uppdaterad: 2022-01-21