Fastighetsförvaltning

BRF BROTORP

Fastighetsförvaltning


För såväl ekonomisk förvaltning som fastighetsskötsel anlitas externa företag. Styrel-sen tecknar efter utvärdering av offerter kontrakt med de företag som lämnat de eko-nomiskt och kvalitetsmässigt bästa offerterna.


Föreningen har för närvarande avtal med HSB Göta, både gällande ekonomisk för-valtning och fastighetsskötsel.


Uppdaterad: 2017-03-30

Kontakt Info.


Brf Brotorp

HSB Göta: 077 - 110 10 30

Vicevärden: 076 - 610 16 05

Felanmälan: 077 - 110 10 30 (dygnet runt)