Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning


För såväl ekonomisk förvaltning som fastighetsskötsel anlitas externa företag. Styrel-sen tecknar efter utvärdering av offerter kontrakt med de företag som lämnat de eko-nomiskt och kvalitetsmässigt bästa offerterna.


Föreningen har för närvarande avtal med HSB Göta, både gällande ekonomisk för-valtning och fastighetsskötsel.


Uppdaterad: 2017-03-30