El

El


Säkringarna för elen i din bostadsrätt finns i ett proppskåp i lägenheten.


Elmätare finns i skåp i källargångar och du behöver inte tänka på avläsningarna. Vissa lägenheters elmätare är placerade i låsta el-centralrum i källaren.


Styrelsen har tecknat ett avtal om gemensamt el-abonnemang för hela föreningen. Det innebär en enda gemensam abonnemangsavgift i stället för att var och en betalar sitt abonnemang. Genom att föreningen blir en ”storförbrukare” jämfört med varje medlem kan vi förhandla till oss ett lägre elpris. Föreningen tar hand om all administration av elförbrukningen.

Varje lägenhet har sin elmätare och betalar för sin förbrukning. Elavgiften kommer på månadsavin i stället för fakturor från nätbolag respektive elleverantör.


Om du själv vill följa din elförbrukning och du har en lägenhet vars elmätare är placerad i låst utrymme kontaktar du vicevärden, styrelsen eller HSB fastighetsservice. Förbrukningen kan även följas på Internet. Kontakta vicevärden för att få inloggningsuppgifter.


Förbrukningen kan även följas på Internet, www.homesolutions.se

Första gången så behöver du gå in under Kontakt Support och skriva in namn adress, bostadsrättsföreningsnamn och lägenhetsnummer (enligt bostadsrättsföreningen). Skriv att du vill ha en aktiveringskod så skickar de en sådan med instruktioner om hur du går vidare.

Inloggad kan du sedan se förbrukningen både i kWh och kronor. Du kan ta fram diagram som visar förbrukningen i din lägenhet per månad eller per år.


Samtliga lägenheter utom 4-rumslägenheterna har i allmänhet endast 1-fassystem installerat (230V). Man måste tänka på detta vid köp av spis, spishäll eller inbyggnadsugn eftersom dessa ofta är konstruerade för flerfasig anslutning och inte kan kopplas om till 1-fasanslutning. Man måste därför välja antingen apparater för 230 V eller sådana som är omkopplings-

bara för 400 / 230 V.

I en del av övriga lägenheter har man uppgraderat till 3-fas. Denna möjlighet finns. Kontakta då vicevärden.


https://www.hsb.se/gota/ kan alla medlemmar logga in, med personnummer och eget lösenord. Inloggad kan man sedan under ”Mina sidor” och ”Föreningsdokument” finns ritningar över föreningens byggnader, t ex el-ritningar.


Läs även under Solceller

 


Uppdaterad: 2023-04-11