Underhållsansvar

Underhållsansvar


Huvudregeln är att man som medlem i föreningen svarar för underhåll av sin egen lägenhet medan föreningen svarar för att fastigheterna fungerar och underhålls. Även inom lägenheterna svarar föreningen för vissa åtgärder, särskilt sådant som gäller värme, vatten och sanitet (VVS). Gränsdragningen mellan dessa områden kan lätt bli föremål för missförstånd. Därför har vi gjort en lista över vem som svarar för vad. Som medlem är man skyldig att notera skador eller brister antingen de hör till det egna ansvaret (för att själv åtgärda) eller till föreningens område, så att de blir åtgärdade.


När man själv svarar för en sak i lägenheten kan man i många fall få information och råd av styrelsen. Själva åtgärderna tar man själv itu med eller anlitar hantverkshjälp. Vissa åtgärder i lägenheten kan fastighetsförvaltaren åta sig mot fakturering. Detta gäller bara underhåll och reparationer. Om man vill ändra någonting i sin lägenhet måste man i flera fall inhämta tillstånd från föreningens styrelse.


Upptäcker du några skador eller brister inom föreningen, i din lägenhet eller i gemensamma lokaler, skall detta omedelbart anmälas till vicevärden för att skadan inte skall förvärras. Allvarligare skador som t ex vattenläckage som upptäcks utom arbetstid anmäls till: Se tavlan i porten.


VVS – utrustning

Handdukstorkar som är anslutna till rören i föreningen måste vara av godkänd modell. Detta är väldigt viktigt eftersom det är samma rörsystem som dricksvattnet. Handdukstorkarna får inte stängas av.


Vem ansvarar för vad?

Nedanstående sammanfattning utgör riktlinjer. Vi vill för utförligare exakta avgränsningar hänvisa till HSB:s broschyr "Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten i HSB?", utgiven av HSB Riksförbund, informationssektionen, och som i sin tur baseras på 7 kap bostadsrättslagen och på HSB:s normalstadgar.

Uppdaterad: 2017-09-20OBJEKT

BOSTADSRÄTTSINNEHAVAREN

FÖRENINGEN

LÄGENHETSDÖRR

Skador på ytskiktet på insidan

Namnskylt

Ytbehandling på utsidan


Dörrblad, karm och foder

Ytbehandling på insidan

Låscylinder, låskista, handtag och beslag

Ringklocka

Tröskel och tätningslist

GOLV

Ytbehandling och ytbeläggning


VÄGGAR

Alla väggar i lägenheten inklusive tapeter, målning eller annan ytbeläggning


INNERTAK

Ytbehandling och ytbeläggning


FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR

Invändig målning av fönsterdörr, tröskel, karm, båge samt mellan bågarna

Glas till fönsterdörr och fönster

Spanjolett med handtag och beslag Fönsterbänk

Tätningslist

Persienner

Utvändig målning av tröskel, karm och båge

VVS-UTRUSTNING

Tvättställ, WC-stol, badkar och dusch Målning av radiatorer

Målning av kall- och varmvattenledning inklusive armaturer

Målning av avloppsledning och sil

Handdukstork som installerats av boende. OBS måste vara av godkänd modell och får inte stängas av

Rensning av golvbrunnar och vattenlås


VVS-artiklar av standardtyp - Blandare, kall- och varmvattenarmaturer, dusch, duschslang, vattenlås, bottenventil och packningar

Spolanordning WC-stol

Ventilationsdon, från- och tilluftventiler

Handdukstork OBS måste vara av godkänd modell och får inte stängas av

Uteluftsdon, springventil

Vattenradiatorer med ventil och termostat

Kall- och varmvattenledning inklusive armaturer. Avloppsledning med golvbrunn och sil, inklusive rensning av avloppsledning

KÖKSUTRUSTNING

Diskmaskin och diskbänksbeslag av plåt

Kyl, frys, spis, spiskåpa och mikrovågs-ugn


ÖVRIGT I LÄGENHETEN

Snickerier: innerdörrar, socklar, foder och lister

Kryddhylla, badrumsskåp och klädhylla Glober till köks-, badrums- och toalettbelysning

Invändig trappa i lägenhet

Gardinstänger

Torkställning


Underhåll av ytskikt: Balkonggolv samt –tak och -väggar

Rullgardiner

Markis (tillstånd krävs)

Fönsterrutor

Balkongkonstruktion

UTEPLATS

Grönytor som ingår i upplåtelsen

Skärmväggar