Lek- och sportplatser

Lek- och sportplatser


På innergården finns två lekplatser utrustade med godkända (=CE-märkta) lekredskap. Det går inte att undvika att barn kanske inte alltid använder redskapen på det sätt som konstruktörer och certifieringsorgan tänkt sig. Det finns därför alltid en viss skaderisk pga. förslitning med varje typ av redskap. Om du märker att något redskap är skadat eller om du har någon synpunkt på lekplatserna så kontakta vicevärd eller styrelse.


På lekplatserna finns också bord med fasta bänkar. Dessa bord är av säkerhetsskäl fast förankrade i marken.


På innergården finns även en större inhägnad plats för sportaktiviteter. Den är, för att kunna användas under de mörkare årstiderna, utrustad med belysning med stolpmonterade strålkastare. Belysningen tänds genom att trycka på en knapp på belysningsstolpens elskåp. Efter en knapptryckning hålls strålkastarna tända i en timme. Belysningen släcks automatiskt kl. 22.


Det finns dessutom en boulebana på innergården.


Innergårdens gräsytor får givetvis utnyttjas för lek- och fritidsaktiviteter. Undvik att göra spår i gräsmattan genom att cykla på dem när de är våta.


Leksaker och annat får inte förvaras på gården eller utanför entrédörrarna. Utrustning som lämnas ute kommer att omhändertas av föreningen.


I övrigt vill vi nämna närheten till Kransmossens fritidsanläggning med tillgång till bastu, bollplaner, vandringsleder, elljusspår mm.

 

Uppdaterad: 2022-01-21