Föreningslokalen

Föreningslokalen


Det finns en föreningslokal med kök och tv-rum i källarplanet på Kransvägen 198. Lokalen får användas fritt av boende i föreningen för tillställningar. Bokningen görs via det digitala bokningssystem. Taggen används sedan för att komma in i lokalen.


När du bokat lokalen så får du tillgång till den kl 14:00 dagen för bokning. Lokalen ska vara städad och klar kl 12:00 dagen därpå.


Lokalen hyrs i tre pass; 8,00 - 14,00, 14,00 - 20,00 och 20,00 - 8,00


När passet är slut ska lokalen lämnas städad.


Föreningslokalen kan du boka under de kommande 93 dagarna (3 månader).


Innanför föreningslokalen finns gästlägenheten. Vill du ha tillgång till gästlägenheten behöver du boka den separat och då tillkommer en avgift, läs mer under gästlägenhet.


För att få disponera lokalen skall du vara myndig och boende i föreningen.


Ovanför och intill föreningslokalen finns bostadslägenheter, och man får tänka på att inte störa dem som bor där enligt samma regler om tider etc. som i övrigt gäller grannar emellan. Rökning i föreningslokalens samtliga utrymmen är inte tillåten. Med hänsyn till de boende i lägenheterna är det inte heller tillåtet att röka omedelbart utanför entrén, rökare hänvisas till andra sidan av vägen utanför aktivitetshuset.


Om grannarna störs, så de ringer störningsjouren, kommer du få betala kostnaden för Securitas besök.


Den som lånar föreningslokalen är skyldig att ersätta skador på lokal, inredning, serviser, köksutrustning etc. Lokalen skall alltid lämnas i städat skick. Om inte städningen godkänns kan avgift för städning komma att tas ut.

 

Läs mer under digitala bokningssystemet.

 

Uppdaterad: 2018-03-17