Parkering - Motorcyklar och mopeder

Parkeringar - motocyklar och mopeder


Motorcyklar och mopeder får parkeras på uppställningsplats för cyklar om detta kan ske utan att framkomligheten hindras. Större motorcyklar och motorcykel med sidovagn jämställs med bil och skall därför parkeras på bilparkeringsplats.


Föreningen har två MC/Mopedrum i vilka plats kan hyras. Kontakta vicevärden för att hyra och för att få nyckel till resp. rum. Om du hyr plats i något av dessa rum får du ett betydligt bättre skydd mot stöld och åverkan än om du låter din MC eller moped vara uppställd utomhus.


Det är inte tillåtet att ställa motorcykel eller moped i cykelrum eller förråd.


Om det finns plats så är det även möjligt att hyra plats för mopeder i utomhus cykelförråden på Kransvägen 176/178 eller 192/194. Kostnaden för en plats där är 50 kr per månad. Kontakta vicevärden för kontrakt och tillgång till förråden.Uppdaterad: 2020-10-03