Dörrar

DörrarTaggar

Ytterdörrarna till trapphusen öppnas med någon av de taggar som hör till lägenheten. Taggarna ger tillgång till områdets alla entrédörrar samt dörrarna till källaren i huset där lägenheten finns. Taggarna öppnar även dörren till källaren utanför föreningslokalen när denna, övernattningslägenheten eller bastun är bokad.


Borttappad tagg ska anmälas till styrelsen eller vicevärden. Detta för att spärra taggens behörighet till att öppna dörrar och boka lokaler. Ersättning för förlorad tagg, 150 kr, läggs på kommande faktura.


Önskas fler taggar så kan dessa köpas hos vicevärden.

Kostnaden, 150 kr, läggs på kommande faktura.


Nycklar

Om det behövs fler nycklar till lägenheten så kan de beställas via vicevärden.


Dörröppnare

Ytterdörrarna till och från trapphusen och ytterdörrarna till källaren öppnas via dörröppnare. Dessa dörrar får INTE ställas upp utan att dörröppnaren stängts av. Har du stängt av dörröppnaren ansvarar du för att den startas igen. 

Uppdaterad: 2022-05-28