Dörrar

DörrarTaggar


Ytterdörrarna till trapphusen öppnas med någon av de taggar som hör till lägenheten. Taggarna ger tillgång till områdets alla entrédörrar samt dörrarna till källaren i huset där lägenheten finns. Taggarna öppnar även dörren till källaren utanför föreningslokalen när denna, övernattningslägenheten eller bastun är bokad, samt när det är dam- eller herrbastu.Borttappad tagg ska anmälas till styrelsen eller vicevärden. Detta för att spärra taggens behörighet till att öppna dörrar och boka lokaler. För en ny tagg, ersättning för tappad eller om önskar fler, kan köpas hos vicevärden. Avgiften är 150 kr som läggs på kommande faktura för avgiften.


Nycklar


Om det behövs fler nycklar till lägenheten så måste de beställas via vicevärden.


Dörröppnare

Ytterdörrarna till trapphus, dörrarna från trapphus och några av ytterdörrarna till källaren öppnas via dörröppnare. Dessa dörrar får INTE ställas upp utan att dörröppnaren stängts av. Har du stängt av dörröppnaren ansvarar du för att den startas igen.Nyckelband

Hos vicevärden finns det sedan en tid tillbaka nyckelband att köpa för 20 kr. Kostnaden kommer läggas på din nästa avi till föreningen.  Banden har en säkerhetsspärr som gör att banden öppnas om det drar hårt i dem.

 

Uppdaterad: 2019-03-13