Brandsäkerhet

Brandsäkerhet


Moderna inredningsmaterial har tyvärr medfört att en bostadsbrand kan utvecklas mycket snabbt. Det är ofta en fråga om några minuter från det att ett tillbud utvecklas till en helt övertänd lägenhet. Plastmaterial i t.ex. stoppade möbler skapar, då de brinner, giftiga brandgaser som gör att personer snabbt blir omtöcknade och t.o.m. medvetslösa.


Styrelsen har därför beslutat att det i varje lägenhet skall finnas minst en fungerande brandvarnare. Bostadsrättsinnehavaren ansvar själv för uppsättning och batteribyte.


I varje trapphus finns på plan 2 en handbrandsläckare monterad på väggen. Anmäl omgående till vicevärden om du ser att brandsläckaren inte finns på plats eller om du misstänker att den inte fungerar.


Dörrar märkta som branddörrar skall alltid hållas stängda liksom dörrar mellan trapphus och källare.


Brandvarnare är monterade i trapphusen. Skulle en sådan ge larm skall du omgående undersöka orsaken och vid minsta misstanke om brand larma räddningstjänsten. 


Föreningen har tecknat avtal med Borås Brandservice AB om periodisk tillsyn av, i byggnaderna, installerad brandskyddsutrustning.


Brandfarliga varor får aldrig förvaras i källarförråden eller i varmgaragen! I lägenheter får man förvara högst 10 liter brandfarlig vätska och högst 5 liter gasol. Den inglasade balkongen räknas som en del av lägenheten.


Av brandsäkerhets- och utrymningsskäl får inga föremål placeras i trapphusen.


Uppdaterad: 2023-04-11