Disk- och tvättmaskin

Disk- och tvättmaskin i lägenheten


Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för i lägenheten installerad disk- och tvättmaskin. Detta ansvar innebär att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att maskinerna är korrekt installerade i enlighet med gällande regler för anslutning till nät för VVS och el och att de hålls i sådant skick att risk för uppkomst av skada minimeras.


Bostadsrättsinnehavaren är ersättningsskyldig för skador i egen lägenhet, i annan lägenhet eller i fastigheten till följd av t.ex. vattenläckage eller översvämning. Normalt behövs ett tillägg till hemförsäkringen som täcker sådana skador men styrelsen har tecknat ett kollektivt tillägg som gäller samtliga medlemmar.


Det är rekommenderat att ha läckageskydd under diskmaskinen. 


Tänk på att särskilt tvättmaskin kan vara störande för grannarna, undvik därför att köra tvättmaskin efter kl. 22.


Uppdaterad: 2023-04-11