Uteplatser

Uteplatser


Skärmväggar underhålls av föreningen. Ommålning i annan färg är inte tillåten. Endast olja som föreningen tillhandahåller får användas.


Häckar klipps av föreningen så att de klipps på likartat sätt. Gräsklippning utanför häckarna sköts av föreningen. Är det någon som vill sköta detta själv kan man göra de men med hänsyn till grannar.


Övrigt på uteplatserna sköts av bostadsrättsinnehavaren liksom även vattning. Om underhållet blir eftersatt kan föreningen, efter påstötning, utföra arbetet på medlemmens bekostnad.Uppdaterad: 2022-01-21