Markiser och annan utvändig montering

Markiser och annan utvändig montering


På de inglasade balkongerna tillåts endast de markiser som leverantören av inglasningssystemet, Balco, godkänt. Kontakta styrelsen. Observera att man inte får borra eller skruva i inglasningskonstruktionen till balkongen!


Du får inte själv beställa eller montera markiser. Markistyget skall vara av samma mönster och färg som de befintliga balkongmarkiserna.


Fasadens ytskikt består av puts på cellplastskivor. Fasaden tål därför ingen belastning i form av montering av markiser, paraboler etc. Åverkan på putsen kan leda till fuktskador. Inte heller i fönsterkonstruktionerna får något monteras.Uppdaterad: 2022-12-04