Grillning

Grillning


Tänk på att röken och grilloset kan vara störande för dina grannar. Om det är någon som har invändningar mot att du grillar på din uteplats så måste du respektera detta och avstå från att grilla.


Tänk också på att röken att röken stiger längs väggen och går in genom spaltventiler vid fönstren och in på balkonger. Kolla också vindriktningen. Ibland kan det räcka med att flytta ut grillen 10 m från fasaden. Även tobaksrökning kan vara störande och bör inte heller ske nära fasaden.


P.g.a. av brandfaran är det inte tillåtet att använda grill med öppen eld (t.ex. kol- eller gasgrill) på balkonger. Elgrill får användas, tänk dock på att ansluta grillen till elnätet på ett säkert sätt. Grilloset kan vara störande.


På innergården finns två fasta grillplatser under tak, en av platserna är byggd som ett lusthus med kamin och kan användas året runt. Dessutom finns två platser utomhus. Platserna får fritt användas av föreningens medlemmar och deras gäster.


Båda grillplatserna storstädas 2 gånger om året. Däremellan måste vi alla hjälpas åt att hålla rent och snyggt.


Tänk gärna extra på att sopkärlen ska hållas stängda, så vi slipper problem med skadedjur.

 


Uppdaterad: 2017-09-20