Grillning

Grillning

På innergården finns två fasta grillplatser under tak.

En av platserna är byggd som ett lusthus med kamin och kan användas året runt. Där finns plats för ca. 6-8 personer.

Vid den andra finns det bord och bänkar med överbyggt tak. Där finns plats för ca femton till tjugo personer. f

Grillplatserna får fritt användas av föreningens medlemmar och deras gäster.


Båda grillplatserna storstädas två gånger om året. Däremellan måste vi alla hjälpas åt att hålla rent och snyggt.

Tänk gärna extra på att sopkärlen ska hållas stängda, så vi slipper problem med skadedjur.


Vid grillning på andra platser än ovanstående:

Tänk på att rök och grillos kan vara störande för dina grannar. Om det är någon som har invändningar mot att du grillar på din uteplats så måste du respektera detta och avstå från att grilla.


Tänk också på att röken stiger längs väggen och går in genom spaltventiler vid fönster och in på balkonger. Var observant på  vindriktningen. Ibland kan det räcka med att flytta ut grillen 10 m från fasaden.

Även tobaksrökning kan vara störande och bör inte heller ske nära fasaden.


P.g.a. av brandfaran är det inte tillåtet att använda grill med öppen eld (t.ex. kol- eller gasgrill) på balkonger. Elgrill får användas, tänk dock på att ansluta grillen till elnätet på ett säkert sätt. Visa hänsyn till dina grannar om grilloset upplevs som störande.


Uppdaterad: 2022-01-21