Solceller

Solceller


Under sommaren 2020 installerades solceller på några av föreningens tak. 

Solcellerna producerar el som används för att täcka kostnaden/förbrukningen i föreningens gemensamma utrymmen.


Vill du se produktionen så finns det här.


Uppdaterad: 2020-12-31