Solceller

Solceller


Under sommaren 2020 installerades solceller på några av föreningens tak. 

Solcellerna producerar el som används för att täcka kostnaden/förbrukningen i föreningens gemensamma utrymmen.


Vill du se produktionen så klicka här.


Uppdaterad: 2022-01-16