Renovering och ombyggnad

Renovering och ombyggnad


Med bostadsrätt menas rätten att bo i lägenheten, inte att man äger lägenheten. Själva byggnaden ägs av föreningen som också ansvarar för att den är i gott skick. För att undvika problem för den som utför ombyggnadsarbetet, samt för föreningen och grannar, så måste ombyggnadsarbetena godkännas av styrelsen. I vissa fall kan byggnadslov eller annat godkännande av myndighet krävas. Styrelsens godkännande innebär endast en riskbedömning, inte att föreningen tar på sig ansvaret för ombyggnaden.


Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för inre underhåll av lägenheten. Bostadsrättslagen ger numera bostadsrättsinnehavaren rätt att själv göra ganska omfattande ombyggnader och ändringar i sin lägenhet. Vid större arbeten som berör väggar, tak, golv, balkong, vatten och avlopp, el, ventilation och värmesystem är det särskilt viktigt att du innan arbetena påbörjas har fått styrelsens godkännande. Det kan finnas risk för skada på byggnaden eller andra lägenheter både under byggnadstiden och även senare om arbetet inte är fackmannamässigt utfört. Skulle detta inträffa så riskerar bostadsrättsinnehavaren att få betala för reparationsarbetena och kanske även skadestånd.


Med hänsyn till övriga boende får arbeten som orsakar störningar endast utföras:

- vardagar mellan 08.00 och 20.00

- lördagar och söndagar mellan 10.00 och 18.00.

Under storhelger som jul, nyår och påsk får sådana arbeten inte utföras.

Tänk på att ljud, särskilt från arbeten i golv och betongväggar fortplantar sig i byggnadens stomme.

Det tillhör god ton att meddela sina närmaste grannar innan man påbörjar störande arbeten.Besiktning


Det är stor risk för fuktskador vid felaktigt utförda ombyggnadsarbeten i våtutrymmen. Före uppsättning av ytskikt, t.ex. kakel eller klinkers, skall av styrelsen anlitad fackman kontrollera att underarbetet är utfört enligt gällande föreskrifter. Även slutbesiktning kommer att göras. Besiktningar bekostas av bostadsrättsinnehavaren.Ansökan om tillstånd för ombyggnad


Blankett ifylles och lämnas till styrelsen för godkännande. Styrelsen sammanträder en gång i månaden.

Ladda ner blankett

 Uppdaterad: 2022-02-02