Bastu

BastuBastun finns i källaren (trapphus 196) med ingång från gavel mellan Kransvägen 192 och 194.Bastun är öppen 07:00 till 23:00 varje dag och bokas i en timmarspass och man kan boka två pass i rad och ha maximalt 3 pass bokade samtidigt.


Det är endast den lägenhet som bokat bastun som kan öppna dörren och det är den som ansvarar för att lokalen lämnas i god ordning. Sen är det upp till den som bokat att släppa in sällskap.


Läs mer under digitala bokningssystemet.


Av brandsäkerhetsskäl måste man manuell starta bastuaggregatet, tänk på att alltid kontrollera att inget brännbart material finns på bastuaggregatet innan det startas.


Det tar knappt 60 minuter för bastun att bli varm om det är ca 20 grader i den när den startades. Bastun stängs automatiskt av efter 30 minuter om nästkommande pass inte är bokat.


När du vill basta så börja gärna med att boka tiden du verkligen vill basta. Eventuell tid för uppvärmning kan du då boka närmare ditt pass. Du lämnar då bastun tillgänglig för fler medlemmar och den är uppvärmd när du kommer. För att detta ska fungera krävs att den som bokat avbokar om inte kommer använda bastun. 
Uppdaterad: 2020-12-07