Husdjur

Husdjur


Hundar skall i enlighet med bestämmelserna i Borås Stads lokala ordningsstadga hållas kopplade inom område dit allmänheten äger tillträde. D.v.s. hund skall alltid vara kopplad inom föreningens område.

Avföring skall plockas upp och slängas i för ändamålet uppsatta behållare.


För alla sorters husdjur gäller att de skall hållas och skötas på sådant sätt att de inte utgör sanitär olägenhet eller fara för de boende eller andra personer som vistas inom föreningens område.


Uppdaterad: 2022-01-21