Styrelsen

   Styrelsen


Efter val på stämma 2022.


Roland Andersson - ordförande
Lars Svensson - vice ordförande
Lars Appelqvist - kassör
Monica Pedersen - sekreterare
Torbjörn Holkner - ledamot
Karin Larsson - ledamot
Camilla Larsson - ledamot
Yvonne Grön - HSB-representant


Valberedningen
Olle Björklund 
Håkan Simonsson