Parabolantenn

Parabolantenn


Styrelsen har beslutat om att i likhet med de flesta bostadsrättsförningar och privata fastighetsägare sätta upp regler för montage av parabolantenn.


Den främsta anledningen till att nedanstående regler tillkommit är att styrelsen är juridiskt ansvarig för person- eller sakskada som kan uppstå om antennen eller delar av den faller ner.


För montering av parabolantenn krävs skriftligt tillstånd av styrelsen. Tillståndet gäller endast för den bostadsrättsinnehavare som fått tillståndet och övergår således inte till annan bostadsrättsinnehavare vid överlåtelse av lägenhet. Den som tar över en bostadsrätt som har en befintlig parabolantenn skall meddela styrelsen eller vicevärden.


Generella villkor för montering av parabolantenn:

•Parabolantenn får endast monteras på sådant sätt att den ej orsakar skada på de delar av byggnad för vilka föreningen ansvarar. Den får t.ex. ej monteras på fasad eller fönsterkarmar.


•På inglasade balkonger får parabolantenner inte monteras i inglasningskonstruktionen.


•Parabolantenn får inte heller monteras på sådant sätt den kan vålla person- eller sakskada. Huvuddelen av antennen skall befinna sig innanför balkongräcket. Styrelsen kan bevilja undantag från denna regel om det krävs för acceptabel mottagningskvalitet.


•Kabelgenomföring skall vara utförd på sådant sätt att fukt inte kan tränga in i byggnadsstommen. Det är förbjudet att borra i dörr- och fönsterkarmar.


•Vid reparations- och underhållsarbeten på byggnad är bostadsrättsinnehavaren skyldig att på egen bekostnad demontera antennen och i övrigt se till att antennen inte hindrar utförandet av arbete. Även eventuell återmontering bekostas av bostadsrättsinnehavaren.


•Vid demontering av parabolantenn är bostadsrättsinnehavaren skyldig att återställa skador som orsakats av antennmonteringen.


Uppdaterad: 2023-04-11