Cyklar, barnvagnar och lekredskap

Cyklar, barnvagnar och lekredskap


I föreningens hus finns ett antal cykelrum i källaren. Dessa får fritt användas av de boende i föreningens lägenheter. Cykelrum skall hållas låst för att hindra obehörigas tillträde.


Förbränningsmotordrivna fordon och redskap får liksom kärl innehållande brandfarliga ämnen och gastuber inte förvaras i cykelrummen.


Platstillgången i cykelrummen är begränsad. Styrelsen genomför därför emellanåt kampanjer i vilka de boende uppmanas att ta bort cyklar som inte används. ”Ägar-lösa” cyklar tas då om hand av styrelsen för förvaring. Om ingen ägare gör anspråk på cyklarna inom sex månader överlämnas cyklarna till "Åter i bruk" eller skänks till loppis. 


Utomhus skall cyklar parkeras i något av de många cykelställ som finns inom föreningens område.

Cyklar, barnvagnar och lekredskap får inte ställas vid eller i entréer till trapphus och källare. Inte heller i trapphus och källargångar eftersom de där utgör hinder/brandfara och kan innebära en säkerhetsrisk för personer med funktionshinder.


Vid Kransvägen 176/178 och 192/194 finns det låsta cykelförråd. I förråden finns eluttag för laddning av elcykel.

Hyra för plats för en cykel är 15 kr per månad. Avgiften kommer på månadsavierna. 


Finns det plats så är det även möjligt att hyra plats för moped i förråden.

Kontakta vicevärden för hyreskontrakt.Uppdaterad: 2022-01-21