Biltvätt

Biltvätt


Vid aktivitetshusets baksida finns spolplatta med tillgång till kallvatten för spolning, tappställe för varmvatten, högtrycksspolning och dammsugare. Utrustningen förvaras i låst utrymme.
Rätt att använda tvättplatsen har boende i föreningens lägenheter, dess familjemedlemmar samt medlemmar i samfälligheten Guldhornet (radhusen). 


Biltvätten är öppen för bokning mellan 07:00 och 21:00 och bokas i två timmarspass. Du kan endast boka ett pass i taget.

Biltvätten kan bokas under de kommande 31 dagarna.


Tvättplatsen stängs när det föreligger risk för att det ska frysa i avloppsledningarna. Det innebär att eventuellt bokade tider inte går att använda. 


Varje tillfälle har en avgift på 20 kronor och kommer att läggas på den vanliga avin för lägenheten.

Guldhornets medlemmar betalar en högre avgift.


Läs mer under digitala bokningssystemet.


Uppdaterad: 2023-04-11