Värme och ventilation

Värme och ventilation


Värme


Lägenheterna värms med fjärrvärme. Fjärrvärme- och reglercentralen styr temperaturen på radiator- och tappvarmvattnet. Tappvarmvattensystemet är av cirkulerande typ. Det kommer därför nästan omgående varmt vatten då man öppnar en varmvattenkran. För att förbättra cirkulationen för dem som bor längst bort (176 – 178) från värmeväxlaren har nya självjusterande ventiler monterats i systemet. Dessutom finns numera ett filtersystem som rensar varmvatten och värmeledningar från beläggningar så att cirkulationen förbättras. Även termostater m.m. kommer att fungera bättre.


Ventilerna på värmeelementen i lägenheterna är termostatventiler.


Om lägenheten känns för kall kan du kontakta vicevärden, men kontrollera först:

•att elementen inte är blockerade av t ex möbler

•att ventilerna på elementen är öppna

•att det inte finns luft i elementen (luft i elementen märks ofta på ett bubblande ljud)


Ventilation/köksutsug


Ventilationen i lägenheterna sker genom att fläktar monterade på vinden suger ut luft genom de frånluftsventiler som finns i lägenheterna. För att det skall bli genomströmning av luft i lägenheten måste friskluftsintagen ovanför fönstren vara öppna (pinnarna utåt och du känner att det drar). Framför allt är detta viktigt i källarvåningarna. Om man stänger friskluftsintagen där så blir det undertryck i lägenheten och radon från marken kan sugas in. Förhöjda radonvärden uppmättes där 2009 och styrelsen vidtog åtgärder för att minska radonhalten genom förbättrad ventilation (undertryck under bottenplattan).

-Om det känns dragigt från fönsterventilationen så försök t.ex. att hänga en gardin framför.


Ändra inte inställningen på reglerbara frånluftsventiler.


För att ventilationen skall fungera får inte köksfläktar anslutas till fastighetens ventilationssystem. Då kan matoset hamna hos grannen. Kolfiterfläktar får installeras. Matoset får inte heller vädras ut i trapphuset.


Ventilationskanalerna rengörs minst vart 6:e år enligt gällande föreskrifter, s.k. Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK).


Kontakta vicevärden om ventilationen i lägenheten inte fungerar bra.


Vädring/värmeekonomi


Under den kalla årstiden vädrar man bäst genom att öppna ordentligt en kort stund. Låt inte fönster eller balkongdörr stå på glänt en längre tid för då får värmeelementen arbeta hela tiden.


De inglasade balkongerna medför bättre värmeekonomi eftersom de fungerar som isolering mot rummet/köket innanför. Under vår, sommar och höst kan man dessutom ha balkongdörren öppen när det är varmare på balkongen än inne i lägenheten.

-Kom ihåg att stänga när temperaturen sjunker igen.


Vid matlagning är det bäst att stänga dörren till köket och öppna ett fönster i ett annat rum, helst där vinden ligger på. Då blir det undertryck i köket och oset kommer inte ut i lägenheten


(Uppdatering pågår.)