Info

Vad händer i Brf Brotorp just nu?


OMDRÄNERING

Omdräneringen vid vinkelhuset (A-huset)194-204, beräknas starta den 9 januari .


NYTT SOPSYSTEM

Från och med den 14 februari uppör systemet med svart och vit soppåse hos oss. 

Matavfall kommer därefter att sorteras i brun papperspåse och sk restavfall slängs i annan lämplig soppåse.

Under februari månad kommer behållare för den bruna påsen att delas ut.

Befintliga sopcontainrar kommer att tas bort för att ersättas med nya kärl för sophanteringen. Bruna för kompost och gröna för restavfall.


INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2023

Preliminärt har styrelsen ambitionen att ha årstämma 2 april om HSB och Bo revision klarar den tiden.

Stadgarna säger att har ni motionsförslag att komma med skall dessa inkomma till styrelsen före mars månads utgång.

Beträffande datum för stämman återkommer vi när slutligt datum fastslagits.Vad hände under året 2022 och vad är på gång?


FÖRENINGSSTÄMMA 2022

Årets föreningsstämma hölls den 8 maj i Trandaredsskolans matsal.

Vi tackar alla medlemmar som kom för visat intresse.


VÄRMEPROJEKTET

Det stora projektet som knappast någon inte har kunnat undgå är projektet med byte av stam- och radiatorventiler. Det inleddes i maj månad med en skräpig och stökig tid med asbestsanering av rören i våra källargångar. Det fortsatte sedan med att samtliga ventiler byttes och vi kunde släppa på vatten strax innan semesterdagarna. En alldeles för varm höst gjorde att själva injusteringen av radiatorventiler inte kunde påbörjas förrän i december månad.


Nu har man gått över och justerat det mesta. Därefter följde problemet med missljud i radiatorerna. Felsökning har pågått och man tror nu att man har hittat problemet. Vi tror nu att de flesta är nöjda med inomhustemperaturerna. Vi är medvetna om att allt detta på många olika sätt varit jobbigt men vi tror oss nu se ljuset i tunneln och att vi ska få ett väl fungerande värmesystem.


FUKTPROBLEM VINKELHUSET

Hösten 2021 trängde det in vatten i förråden i vinkelhuset. Dränering påbörjas under januari 2023.


REPARATION OCH UNDERHÅLL

Stuprören kommer att bytas eller målas om.

Putsen på gavel 172 har gjorts om under sommaren. 


AVFALLSHANTERING

Borås Energi och Miljö skall upphöra med systemet vita och svarta påsar. Tidpunkten när så ska ske är i detalj ej klar. Föreningen har en långt driven återvinning av avfall inom området. Vi ska se om det går att snygga till våra anläggningar och återkommer när vi vet mer.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Förslag och motioner

Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till din styrelse i bostadsrättsföreningen. Till årsstämman däremot ska du skriva en motion. (Sista datum för att lämna in motion för stämman 2022 var 28 feb.)

Skillnaden mellan förslag och motion ligger främst i storleken på det som det gäller. Mer löpande saker kan du lämna till styrelsen under hela året. Motioner är större ärenden.


Så här skriver du en motion

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  2. Skriv vad ärendet handlar om.
  3. Avsluta motionen med att föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
  4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
  5. Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse.

Tänk på att det är styrelsen i din förening som tar hand om löpande frågor som rör förvaltning.

Från HSB.se


Kontaktuppgifter

Styrelse och HSB behöver ha tillgång till korrekta kontaktuppgifter till alla medlemmar. Detta för att kunna kontakta medlemmar till exempel vid akuta händelser som vattenläckor och bränder.

Du kan själv se och ändra dina kontaktuppgifter via HSB portalen. Här kan du logga in med användar id och kod (om du har detta för portalen) men det fungerar även med Bankid.

Har du inte möjlighet att själv kolla och ändra kontaktuppgifterna så kontakta vicevärden, René.

Telefonnummer och ev e-postadress behöver vara rätt.


--------------------------------

Brf Brotorp på Facebook

Föreningen har en sluten Facebook grupp "Brf Brotorp" som vi som bor på området kan gå med i. I gruppen kan man sedan enkelt ha kontakt med flera av sina grannar.


--------------------------------

BRF Brotorps återbrukshylla

I källargången utanför föreningslokalen har vi en återbrukshylla. Här kan du lämna saker du inte längre har användning för men som du tror någon annan skulle ha glädje av. Är det större saker så sätt upp en lapp eller lägg ut i Facebook-gruppen.


Läs igenom och följ reglerna som finns på hyllan så hoppas vi att detta fungerar väl.


För er som inte bor i det huset går det att komma in mellan 17 och 19 eller när ni bokat någon av lokalerna i det huset.
--------------------------------

Kameror i källaren

De senaste åren har föreningen haft problem med inbrott i källarförråden och som en följd av detta har kameraövervakning installerats i källarutrymmena.

Inget tillstånd behövs för vår kameraövervakning eftersom det bara är en begränsad krets (de boende på området) som har tillgång till lokalerna. Det är alla externa dörrar till källaren som bevakas.

Filmerna tittas enbart på vid behov.


--------------------------------

Tips från medlem i föreningen

https://www.allabrf.se/ finns en kostadsfri tjänst som ger en samlad beskrivning av bostadsrättsföreningar till exempel ekonomi, försäljningar och beskrivning av området. Tjänsten kan till exempel vara till hjälp vid försäljning av lägenhet.


--------------------------------

Folkbokföringen

Efter bytet av dörrar uppmärksammades att numreringen av lägenheter inte följde lantmäteriets riktlinjer. Uppe i ena hörnet av lägenhetsdörren finns det nu en liten skylt med lägenhetens numer. Alla boende behöver se över sin folkbokföring och säkerställa att det är rätt. Har du tillgång till e-legitimation kollar du enklast folkbokföringen via Skatteverkets hemsida. Där kan du, om du vill, även passa på att använda deras tjänst för att spärra adressändring på andra sätt än med e-legitimation.


Har du inte e-legitimation kan du kolla din folkbokföringsadress genom att se vilken adress som det står på post du får från t ex myndigheter eller från din bank, de brukar hämta adressen från folkbokföringen.

Internt, inom föreningen, är det fortfarande föreningens numrering som används. Lägenhetsnummer 1 – 151.


Enligt lantmäteriets riktlinjer är lägenhetsnumret fyrsiffrigt. De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på. Entréplanet sätts till 10. Även om ett våningsplan skulle ligga en halvtrappa upp från entrén, räknas det som entréplan.

Våningsplan ovanför entréplanet numreras 11, 12 etc. och nedanför 09, 08 etc. De två sista siffrorna anger bostadens placering inom våningsplanet. När man kommer upp till ett våningsplan, till exempel 11, börjar numreringen med 1101 vid den bostad som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols.
Uppdaterad: 2023-01-04