Porttelefon

Porttelefon & entrédörrar


Utanför varje port finns en porttelefon och entrédörrarna är låsta 24h om dygnet.


För boende

För att öppna entrédörren så lägger du din tagg mot avläsaren på porttelefonen så öppnas dörren.


Taggen fungerar till alla entrédörrar på området samt till källaren där du har din tvätt-stuga/förråd samt till dörrarna i anslutningen till föreningslokalen och bastun.


För att besökande ska kunna kontakta dig via porttelefonen behöver du vara registrerad i porttelefonsystemet. Kontrollera att du finns med i listan samt att det är rätt nummer genom att ringa dig själv.


Varje lägenhet kan ha flera personer och nummer med på listan i porttelefonen. Vill du lägga till något eller ändra nummer använder du kontaktformuläret på föreningens hemsida för att meddela styrelen alternativt kontaktar vicevärden


Entrédörrarna får inte bindas upp öppna. Dörröppnarsystemt försöker då hela tiden stänga dörren och kommer slitas ut snabbt. Dörrarna är många gånger även branddörrar som inte får ställas upp.

När man ska flytta in och ut mycket eller stora saker finns det möjlighet att stänga av dörröppningssystemet en liten stund. Gör du detta så ansvarar du för att systemet startas igen. Systemet får bara stängas av i korta stunder och när man går ut och in


För besökande

Besökande trycker på någon av knapparna på porttelefonen för att aktivera den. Sedan används pilarna för att flytta markören till namnet på den boende som ska besökas.

När namnet är markerat tryck på knappen märkt med telefonlur.


När det ringer till dig öppnar du dörren genom att trycka på 5 på din telefon.

Vill du inte släppa in den som ringer så lägg bara på luren.


Ladda ner manual:

Manual för boende

Manual för besökande


Uppdaterad: 2022-11-18