Skyddsrum

Skyddsrum


I föreningens hus finns fyra skyddsrum, belägna i källaren i hus A, B och C, se nedan. Normalt används skyddsrummen för lägenhetsförråd. I några av dessa förråd finns tekniska anordningar för skyddsrummens ventilationssystem. Förrådsinnehavaren är skyldig att vid anmodan ge tillträde till förråden för underhåll och kontroll av skyddsrumsutrustningen.


Föremål får inte placeras utanför förråden eller i luftslussutrymme. I skyddsrummen placerade vattenkranar är normalt avstängda. Tillhörande golvbrunnar är även de stängda med skyddsventil. Det är därför förbjudet att använda avloppsbrunnarna.


Skulle beredskapsläget bli sådant att risken för krigshandlingar är överhängande fattar myndigheterna beslut om att skyddsrummen skall ställas i ordning, samtliga förråd skall då utrymmas och förrådsinredning demonteras.Uppdaterad: 2017-09-20