Sopor, avfall och återvinning

Sopor, avfall och återvinning


Allas bidrag till en bra hantering av våra sopor är en viktig del i föreningens miljöarbete. På området finns det idag förutom containrar för hushållssopor även behållare för återvinning av papper-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar och batterier.


Hushållssopor skall sorteras i svart (komposterbart) eller vit plastpåse (brännbart) enligt kommunens föreskrifter. För hushållssopor finns två containrar uppställda på den sida som vetter mot Kransmossen. Plastpåsarna hämtar du i källargången i ditt hus.


Om du ser att någon container börjar bli full, meddela vicevärden. Det är absolut förbjudet att ställa avfall utanför containrarna.


Observera! Det kostar föreningen 250 kr varje gång en container innehåller annat än hushållssopor. Det händer alltför ofta. Om renhållningen finner sådant som inte får läggas i behållarna så lägger de ut det vid sidan om. Lägg det inte i containern för då kan det bli ytterligare 250 kr vid nästa tömning.


Inom föreningen finns fastighetsnära återvinning.

För tidningar finns kärl uppställda i anslutning containrarna för hushållssopor. Här finns också behållare för småbatterier.


Behållare för återvinning av plast- papper och metallförpackningar finns vid containern för hushållssopor vid Kransvägen 194/192.


Blir de fulla så är det mycket viktigt att vi inte ställer vår återvinning utanför behållarna, utan då är det Kransmossens återvinningsstation som gäller. 


Grovsopor får man själv transportera till någon av kommunens återvinningscentraler (Boda eller Lusharpan).


Av brandsäkerhets- och trivselskäl är det inte tillåtet att ställa ut soporna i trapphuset!

Vill du ha hjälp med att avgöra vad du ska göra med olika sorters avfall kan du hitta en sorteringsguide på www.borasem.se, denna guide finns också som en app.


Återvinningen på området töms med lite olika intervall.


Pappersförpackning måndag och torsdag varje vecka.

Tidningar hämtas onsdagar varje vecka.

Plastförpackningar hämtas tisdagar varannan vecka.

Metallförpackning tisdag var 4.e vecka.

Glas hämtas onsdagar varannan vecka.

Lampor, töms vid behov.


Märker ni att insamlingen ofta blir överfull så informera gärna styrelsen via kontaktformläret på hemsidan. Uppdaterad: 2020-05-11