Motioner till stämman 2022


Brf Brotorp - motioner 2022


Motion 1

Infotavlan på webben

När man från föreningens hemsida vill se informationen på info-tavlorna, så måste man använda knappen ”Boka”. Efter inbokningen ser det ut så här:Så har det sett ut i c:a ett år.


Förslag till beslut:
Felaktigheten rättas till.


Bo Jacobson
Kransvägen 166, lgh 139


Svar på motion.


Motion 2

Avgiften för biltvätten

Förra året föreslog jag en avgift på 20 kr/mån för en plats i cykelrummet. Motionen avslogs bl.a. med motiveringen att det skulle bli för dyrt att administrera en så liten avgift. Avgiften för biltvätten är 20 kr/gång och den bör alltså vara ännu dyrare att administrera. 


Förslag till beslut:

Avgiften för biltvätten slopas. 


Bo Jacobson

Kransvägen 166, lgh 139


Svar på motion.


Motion 3

Trappa mellan 170 och 172

Trappan är besvärlig att gå i och träkanterna kan ibland bli hala. 


Förslag till beslut:

Trappan byggs om i likhet med den i radhusföreningen på Kransvägen 78 – 80. 

(Räcket kan utformas annorlunda).


Maj-Lis Nelson

Kransvägen 166, lgh 139


Förebild:Svar på motion.


Motion 4

Städning i tvättstugan


Enligt reglerna för tvättstugan ska man bl.a. sopa efter sig. Jag har länge noterat att där ofta är väldigt dammigt på golven i vår tvättstuga på Kransvägen 170. Därför började jag dokumentera hur det ser ut i torkrummet när jag ska tvätta. Vid c:a 60 tillfällen så har det varit rent 2 gånger.


Om jag vill ha rent på golvet så måste jag alltså sopa före mig. Sedan ska jag enligt reglerna även sopa efter mig. En sopning borde räcka.


Förslag till beslut:

Reglerna för sopning i tvättstugan ändras till:

Golven sopas en gång under tvättpasset. 


Exempel före mitt tvättpass:
Bo Jacobson

Kransvägen 166, lgh 139


Svar på motion.


Motion 5

Utvändig plattgång mellan 176 och 178


Plattorna närmas planteringen har underminerats eftersom underlaget har runnit ner i slänten.


Förslag till beslut:

Plattgången förses med kantstöd.


Problemet:
Bo Jacobson

Kransvägen 166, lgh 139


Svar på motion.


Motion 6

Källardörr 170

Dörrbladet ligger bara någon cm över marken och vintertid skrapar det med sig snö och grus som hindrar dörren att gå igen.


Utanför källardörren finns en planteringsyta som sluttar brant ner mot källardörren. Vid kraftigt regn spolas jord ner mot dörren. Det kan också hindra dörren att stänga. 


Förslag till beslut:

Dörr och karm byts ut mot en med högre tröskel.

Gångjärnen placeras på höger sida (sett utifrån).

Tag-läsaren placeras till vänster om dörren.

Stödmuren mot planteringen byggs på uppåt.


Problemet:
Bo Jacobson

Kransvägen 166, lgh 139


Svar på motion.


Motion 7

Renoveringsjobb i lägenheter

I Brf. Brotorp A - Ö står tydligt att läsa vad som gäller vid renovering i lägenheter.


På förekommen anledning anser vi att det behöver göras tillägg, förändring, i denna

upplysning och att det påpekas vikten för nya lägenhetsinnehavare att följa informationen.


I nuvarande situation (pandemin) är det många som arbetar hemma.

Man förutspår att detta kommer att bli bestående, även i vanlig tillvaro.

Dessutom bor det ganska många äldre, som alltid är hemma.


Att det då förekommer renoveringsarbeten som är ytterligt störande, är otroligt jobbigt.

Jobbar man hemma och är beroende av att, ibland på kort varsel, kunna prata i telefon eller

ha teammöten, är detta omöjligt.


Är man äldre och vill ha "lugn och ro" i sitt boende, blir man väldigt frustrerad.


Det borde finnas mer klara regler gällande renoveringar.

Självklart måste man kunna förnya i sin lägenhet för ökad trivsel och behov.


Motion - förslag

Under arbetsveckan skall man informera i god tid, via anslag i berörd trappuppgång, när man 

kommer göra arbeten som är påverkande ljudmässigt för övriga boende.


På helger fredag 17.00 - måndag 07.00, eller storhelger får inga sådana jobb ske.

Undantag gäller naturligtvis för uppkomna joursituationer.


Tina och Nils Järdhult

Kransvägen 166, lägenhet 138


Med förhoppning om en ännu bättre grannsämja i vår fina bostadsrättsförening.


Svar på motion.


Motion 8

Utbyggnad av laddstationer

I takt med att drivmedel blir dyrare och att elbilarna blir fler så önskar jag att vi snarast tittar på möjligheten att

bygga ut fler platser med laddstolpar i garaget och även ovanpå detsamma.


Förslag på kostnadsfördelning:

Istället för o lägga kostnaden på platsen så läggs den på kw-priset.

Öka den med 10-20 öre per kw istället för en fast avgift på parkeringsplatsen.

Blir ganska bisarrt att betala 300kr för en elstolpe när parkeringsplatsen i sig kostar 250kr.

Kan köpa en ökning likt motorvärmare på +50kr/månad.

Livslängden på en elstolpe måste väl vara mer än 5 år och därmed på sikt inbringa en intäkt.


Med vänlig hälsning


Stefan Fredriksson

0737-834142

Kransvägen 172


Svar på motion.


Motion 9

Inglasade balkonger 

Jag vill att denna motion tas upp eftersom det har varit väldigt orättvis avgift på  inglasningen. Vi har tidigare tagit upp denna fråga att vi ville att styrelsen skulle se över  detta, men inget har hänt. När vi hade mötet på kullen inför garage bygget så nämnde  Roland Andersson att han skulle se över det. 

Hade vi räknat om andelstal på inglasningen på lägenheterna hade det blivit rättvist. Ja, jag vet att avgiften idag är borttagen från hyresavierna 

Det skiljde 20kr på en dubbel så stor inglasad balkong och en normalstor inglasning 

Dom som har en trea har betalat 230kr/månaden för inglasningen. 

Dom som har en fyra har betalat 250kr/månaden för inglasningen. 

Förutom dom fyrorna som har en liten balkong inglasning. 


Mitt förslag är att man höjer hyran för dom som har en dubbel inglasning med 150kr/ månaden 


Med vänlig hälsning, 

Robert Söderström


Svar på motion.


Motion 10

Motion tvättstuga

Torkaggregaten i torkrummen bör bytas ut till effektivare aggregat.

Om fläkten flyttas till taket och en bit in i rummet skulle det

tillsammans förkorta torktiden 1-2 timmar.


Finns det ekonomi för bytet så tycker jag att man ska göra det.


Hans Westin Kransvägen 186


Svar på motion.